På väg mot Orsa 2010-05-22.

© Flygplanet KLI Ekonomisk Förening 2020-02-12.