Tisdagen den 16 mars 2021

Missljud från Turn-coordinatorn, den är slut i lagren och kommer att bytas ut.

Autopiloten fungerar intermittent. Den fungerar bättre ju mer den används. Ljuder varningssummern är det bara att dra ut säkringen, den enda av dem som är lätt att dra ut. Efter en stund kan man prova att trycka in den igen. A/P:n styr eltrimmen som kan behöva nyttjas för hand vid de tillfällena.

Vid årstillsynen förväxlades dragstången med en annan, tillhörande ett annat flygplan. Vi ska försöka byta tillbaka.

Måndagen den 7 oktober 2019

Den norra porten har fått skador - ta i och ta fart så är det inga problem att (öppna och) stänga den.

Autopiloten piper ibland under flygning. Den som inte vill ha det eventuellt störande ljudet, kan dra ut säkringen för autopiloten. Den är väl utmärkt fast ha i åtanke att då fungerar inte el-trimmen. Oftast går det bra att dra ut säkringen under ett par minuter och sedan trycka in den igen. Vi anar att det är en fråga om kylning av autopiloten och när den fått svalna ett tag kommer inte ljudet tillbaka.

Lördagen den 1 december 2018

Ny radio, COM 1, är installerad. En Garmin GNC 255A med 8,33 kHz kanalseparation.

Måndagen den 2 oktober 2018

Planet står i vår egen hangar som är belägen vid Hässlö flygplats i Västerås, Hässlögatan 10. Jämför med bilden som är tagen från öster och i bakgrunden syns Hässlövägen som går i nordsydlig riktning.

Hangarens position är N 59°35’27,4’’ E 016°37’35,5”.

©Flygplanet KLI Ekon. Förening 2020-10-02