Tisdagen den 9 augusti

Horisontgyrot fungerar intermittent. Teknikern får åtgärda det vid nästa service.

Söndagen den 7 augusti

Inloggningsuppgifter till att starta batteriladdaren och motorvärmaren finns bland dokumenten. Vi ska värma upp motorn under några timmar före varje start. Laddaren och värmaren är kopplade till samma eluttag och styrs via en websida.

Måndagen den 29 november 2021

Autopiloten fungerar inte. Säkringen är utdragen, den enda av dem som är lätt att dra ut. Man kan prova att trycka in den. A/P:n styr eltrimmen som kan nyttjas tillfälligtvis.

Måndagen den 7 oktober 2019

Den norra porten har fått skador - ta i och ta fart så är det inga problem att öppna, och stänga, den.

©Cherokee Ekonomisk Förening, 2022-08-09.