Fredagen den 2 oktober 2020

Trimidikatorn mellan framstolarna syns inte och trimhjulet är inspekterat av vår tekniker. Indikatorn följer ett spiralformat spår i hjulet och spåret är utnött på en plats. Det medför att indikatorn hoppar ur spåret, på samma sätt som en på en grammofonskiva där pick-up:en hoppar ur spåret och musiken hakar upp sig i ett varv, om och om igen. Ett nytt hjul är under beställning.

Tills vidare, ställ in trimrodret före start med höjdrodret i neutralläge enligt bilden. Finjustera sedan i luften med handen till önskat läge, el-trimmen fungerar f.n. inte när indikatorn har hakat upp sig. Klicka på bilden för att se en större bild.

 

Måndagen den 7 oktober 2019

Den norra porten har fått skador - ta i och ta fart så är det inga problem att (öppna och) stänga den.

Autopiloten piper ibland under flygning. Den som inte vill ha det eventuellt störande ljudet, kan dra ut säkringen för autopiloten. Den är väl utmärkt fast ha i åtanke att då fungerar inte el-trimmen. Oftast går det bra att dra ut säkringen under ett par minuter och sedan trycka in den igen. Vi anar att det är en fråga om kylning av autopiloten och när den fått svalna ett tag kommer inte ljudet tillbaka.

Lördagen den 1 december 2018

Ny radio, COM 1, är installerad. En Garmin GNC 255A med 8,33 kHz kanalseparation.

Måndagen den 2 oktober 2018

Planet står i vår egen hangar som är belägen vid Hässlö flygplats i Västerås, Hässlögatan 10. Jämför med bilden som är tagen från öster och i bakgrunden syns Hässlövägen som går i nordsydlig riktning.

Hangarens position är N 59°35’27,4’’ E 016°37’35,5”.

©Flygplanet KLI Ekon. Förening 2020-10-02