Välkommen till vår bokningssida

Planet kan i förekommande fall hyras av renommerade piloter. Av försäkringsskäl krävs det att föraren har 500 h och instrumentflygbevis. Priset vid uthyrning är 1 800 SEK per tim (2018-04-25) plus parkerings- och startavgift, vid de flygplatser som tar ut en sådan.

Debiteringen baseras på s.k. tachometertid och betalning sker till bankgiro nr 485-7991 inom tio dagar. Frivilliga flygkåren, FFK, har en separat betalningsrutin som administreras av FFK:s kårstab. Andra piloter uppmanas att meddela oss datum för flygningen, förarens namn och tachometertiden, t.ex. 0,7 h eller 1,2 h.

 

Själva bokningen dag för dag samt loggningen av flygningen, är förlagd till sidan Myweblog - Flygplansbokning via internet, www.myweblog.se. Inloggningen är 106- ... följt av respektive lösenord.

 

Obs! Alla flygningar skall endast loggas via "106- ...".

 

 

©Flygplanet KLI Ekon. Förening 2021-09-20.