SE-KLI-historien började på F 18

Bilder med anknytning till ESCN - flygflottiljen i Tullinge.