Att känna till/tänka på före flygning:

 • Flygplanshandlingar m.m., finns i en "boardbook" som förvaras i fickan snett ner till höger, framför höger framstol.
 • För påfyllning av bränsle finns kort från Air BP Sweden AB och Shell Aviation Sweden AB. Ett tredje kort finns med fakturaadress till oss, ifall leverantören inte är någon av ovanstående. Bränslekvaliteten ska vara 100 LL. 
 • Använd lack-/tankskyddet vid tankning, grått skumgummi - förvaras i bagageutrymmet.
 • Medför jordskruvar och kapellet (saknas f.n.) i därför avsedd påse, vid behov.
 • Medför alltid pitotrörsskydd och hjulklossar.

 

Åtgärder att vidta vid parkering efter flygning, inuti planet:

 • Kolla att transpondern är i "stand-by"-läge/alla elförbrukare är avstängda.
 • Handbromsen lossad.
 • Axelremmarna uppsatta i taket.
 • Säkerhetsbältena uppspända diagonalt över sittdynorna.
 • Eventuellt skräp är urplockat.
 • Headseten, tre st vita Peltor, lagda tillbaka i den blå lådan i hangaren.
 • Underhållsladdning inkopplad till batteriet.
 • Resedagboken ifylld med start- och landningtid enligt UTC. Vi bokför jämna femminutersintervall, t.ex. 14:25/14:30, inte kl 14:27.
 • Värme i kupén inkopplad okt-april, skyddet för ventilationsluckan (grått skumgummi) monterat. Placera kupévärmaren stående med vredet i position ”2,5”.

 

Åtgärder att vidta vid parkering efter flygning, utanför planet:

 • Hjulklossen på plats vid noshjulet.
 • Pitotrörsskyddet monterat.
 • Dragstången lämnad utanför planet intill noshjulet, vid parkering i hangaren.

 

Dessutom vid parkering utomhus:

 • Roderlåset applicerat. Svarta remmar att fästa mellan roder och gasreglage.
 • Kapellet monterat på flygkroppen, tills vidare inte aktuellt då kapellet saknas.
 • Propellern i lodrätt läge, kl 12/06.
 • Fastbindning i betongdäck/med jordskruv.
 • Dörren och bagageluckan låsta med nyckel.

 

Meddela oss anmärkningar, brister och fel. Gå in på fliken "Kontakt med oss". Beträffande betalning för flygningen hänvisar vi till uppgifterna på vår bokningssida.