Dokumentsida

Föreningen ändrade sitt namn i början av 2022 och flera av dokumenten nedan har uppdaterats.

De finns även på anslagstavlorna i hangaren, dock än så länge med det gamla namnet. Ett byte av dem är planerat.

Motorvärmare

Handledning för användning av motorvärmaren, web-baserad aktivering och manual för inkopplingen av nätspänningen.
Infört 2022-03-22.

Bagageluckan

Läs hur man fäster bagageluckan i öppet läge, och stängt, på ett korrekt sätt.
Infört 2022-03-22.

Kapell med förvaringslåda

Manual för handhavande av kapellet, bland annat avses montering och demontering.
Infört 2022-03-22.

Jordskruvarna

Beskrivning av jordskruvarna som används vid utomhusparkering på gräs.
Infört 2022-03-22.

Roderlåset

Instruktion för hur roderlåset ska monteras.
Infört 2022-03-22.

Mätsticka för bränslemätning

Beskrivning av hur bränslemängden i tankarna kan mätas.
Infört 2022-03-22.

Autopilot KAP 100

Läsning om handhavande av autopiloten, Bendix/King KAP 100.
Infört 2022-03-22.

Lampa för daglig tillsyn

Lampa placerad vi bakre "hangarväggen" som underlättar vid daglig tillsyn.
Infört 2022-03-22.

Driftfärdplan

Driftfärdplan i A4-format, anpassad för SE-KLI med förifyllda värden.
Infört 2022-03-22.

ATS-färdplan

Färdplansblankett med förifyllda fält för SE-KLI.
Infört 2022-03-22.

Färdplan till AROWeb

Uppgifterna som fordras för att lämna en färdplan via AROWeb.
Infört 2022-03-22.

Skadeblankett

Blankett att fylla i om en skada uppstått på flygplanet.
Infört 2022-03-22.

Garmin GNC 255A manual

Handhavande av COM/NAV:ettan, manual från Garmin.
Infört 2022-01-01.

PLB - Manual

Manual för den bärbara nödsändaren, McMurdo MaxG PLB.
Infört 2022-01-01.

Laddare - Handledning

Batteriladdaren och hur den ska hanteras.
Infört 2022-03-22.

Laddare - Manual

Batteriladdare CTEK Zafir 45 - Manual från tillverkaren.
Infört 2022-01-01.

Safety on board SE-KLI

Safety on board-dokument, att studeras av passagerarna.
Infört 2022-01-01.

Protokoll för månadstillsyn

Protokollet som föreningen använder vid månadstillsyn.
Infört 2022-03-22.

© Cherokee Ekonomisk Förening, 2022-03-22.