Servicetider:

Nästa service planeras till 4 848:55 h

Senast rapporterade flygtid 2022-05-12, 4 837:45 h

 

Föregående årstillsyn: 2022-01-21 vid 4 798:55 h

Föregående 50-timmarsservice: 2021-08-31 vid 4 745:50 h

Föregående 100- och 1 000-timmarsservice: 2022-01-21 vid 4 798:55 h

© Cherokee Ekonomisk Förening, 2022-05-09.