Servicetider:

Nästa service planeras till 4 900:00 h

Senast rapporterade flygtid 2022-08-09, 4 881:45 h

 

Föregående årstillsyn: 2022-01-21 vid 4 798:55 h

Föregående 50-timmarsservice: 2022-06-16 vid 4 847:00 h

Föregående 100- och 1 000-timmarsservice: 2022-01-21 vid 4 798:55 h

©Cherokee Ekonomisk Förening, 2022-08-09.