Servicetider:

Nästa service planeras till - 4 732:20 h

Senast rapporterade flygtid 2020-09-30 - 4 693:15 h

 

Föregående årstillsyn 2020-01-21 vid 4 633:55 h

Föregående 100-timmarsservice 2020-01-21 vid 4 633:55 h

Föregående 50-timmarsservice 2020-09-11 vid 4 682:20 h

©Flygplanet KLI Ekon. Förening 2020-10-01