Servicetider:

Nästa service planeras till - 4 795:00 h

Senast rapporterade flygtid 2021-10-05 - 4 785:10 h

 

Föregående årstillsyn 2021-03-09 vid 4 695:45 h

Föregående 100-timmarsservice 2021-03-09 vid 4 695:45 h

Föregående 50-timmarsservice 2021-08-31 vid 4 745:50 h

©Flygplanet KLI Ekon. Förening 2021-10-06