SE-KLI-historien började på F 18

Bilder med anknytning till ESCN - flygflottiljen i Tullinge.

 

©Cherokee Ekonomisk Förening, 2022-03-01.